English Français Deutsch Italiano Español


Interview met Jörgen Vijgen in Willibrord Magazine

gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2021

Interview met Jörgen Vijgen in Willibrord MagazineIn het kerst­num­mer 2020 van het Wil­li­brord Magazine van de pries­ter­oplei­ding van het bisdom Haar­lem waar Leo Elders tussen 1998-2016 filo­so­fie doceerde, verscheen een inter­view met Jörgen Vijgen, de voor­zit­ter van de Leo J. Elders Stich­ting. Via deze weg kunt u dit inter­view lezen.