English Français Deutsch Italiano Español


Nieuw boek

Reading Aristotle with Thomas Aquinas

gepubliceerd: maandag, 28 november 2022
Reading Aristotle with Thomas Aquinas - Leo J. Elders

Een eerste tast­baar re­sul­taat van de Stich­ting wordt de uitgave van Reading Aristotle with Thomas Aquinas. Het betreft hier de gron­dig her­werkte en uit­ge­breide Engelse editie van zijn werk in het Frans uit 2015.

Het méér dan 500 pagina's tellende boek, uitge­ge­ven door The Catholic University of America Press, presen­teert en analyseert alle com­mentaren die Sint-Thomas schreef op de werken van Aristo­teles.

Op de oeuvre-pagina van deze site zijn tevens een negental artikelen toe­ge­voegd, be­schik­baar in pdf. Het over­zicht telt nu 34 artikelen.